Public relations na Internetu má stejnou schopnost jako PR v tisku, s jednou významnou výhodou. Umístit PR článek, radu odborníka, nebo virální video, je možné realizovat ve velmi krátké době, často v řádech hodin.

Jak připravit vaší kampaň na Internetu se dozvíte zde