Při tvorbě webů pro naše klienty zajišťujeme textování profesionálními copywritery (textaři), kteří připraví poutavý text o produktech nebo službách klienta, včetně jazykové korektury, případně překladu do další jazykové verze.

Cena je 750,-Kč / stránku

Překlady 1,-Kč / slovo

Objednat službu je možné zde